Merilne in kontrolne priprave

Merilne in kontrolne priprave

Merilne in kontrolne priprave omogočajo ter poenostavijo merjenje ali kontrolo delov, katerih meritve bi bile drugače težavne, drage ali zamudne. Izdelujemo merilne in kontrolne priprave za avtomobilsko industrijo, ki ima zelo visoke zahteve glede točnosti in ponovljivosti meritev. Izdelava kontrolne priprave je lahko vključena pri izdelavi orodja ali ponujena kot ločena storitev.

Scroll to Top